description


                                                                                 【 特色隐藏属性 】
本服特色稀释属性,属性内容不做介绍,游戏内自行探索,所打到装备下面带稀释属性字样的,就有稀释属性!!